Ett starkt straffrättsligt skydd för den personliga integriteten. Prop. 2016/17:222
Justitiedepartementet

Ett starkt straffrättsligt skydd för den personliga integriteten. Prop. 2016/17:222

14400

144 kr (exkl. moms)

Förslag att skyddet mot hot och kränkningar stärks och moderniseras. Bland annat införs ett nytt brott som gör det straffbart att sprida vissa integritetskänsliga bilder och uppgifter.

Teknik- och samhällsutvecklingen har medfört att hot och andra former av kränkningar av den personliga integriteten har antagit nya former, särskilt via internet och på sociala medier. I propositionen lämnas flera förslag för att uppdatera och stärka skyddet för den personliga integriteten. Bland annat att:
 • Det införs ett nytt brott – olaga integritetsintrång – som gör det olagligt att göra intrång i någon annans privatliv genom att sprida integritetskänsliga bilder och uppgifter, såsom hämndporr, nakenbilder och andra kränkande uppgifter.
 • Straffbestämmelserna om olaga hot, ofredande, grovt förtal och förolämpning förtydligas och moderniseras. Bestämmelsen om olaga hot utvidgas även så att det blir straffbart att hota med fler typer av brottsliga gärningar, till exempel hot om att sprida nakenbilder på någon annan.
 • Den som tillhandahåller en interaktiv tjänst på internet, till exempel vissa sociala medier, ska vara skyldig att ta bort meddelanden som uppenbart utgör olaga hot eller olaga integritetsintrång.
 • Rätten till brottsskadeersättning utvidgas till att gälla även kränkningar som sker genom grovt förtal.
Tryckt upplaga:
 • Utgivare: Justitiedepartementet
 • Upplaga: 1
 • Omfång: 140
 • Utgiven: 2017
 • Serie: Prop. 2016/17:222
 • ISBN/Best.nr: PROP1617222
 • Ämnen: Kommunikation & IT, Sociala frågor, Straffrätt & Rättsväsen