Ett stärkt och självständigt civilsamhälle
Utbildningsdepartementet

Ett stärkt och självständigt civilsamhälle

8000

80 kr (exkl. moms)

En särskild utredare ska undersöka möjligheterna att på olika sätt underlätta för det civila samhällets organisationer att bedriva sin verksamhet, att utvecklas och att därigenom bidra till demokrati, välfärd, folkhälsa, gemenskap och social sammanhållning. Syftet med utredningen är bl.a. att dessa organisationers kompetens och kapacitet bättre ska tas i till vara i mötet mellan människor med olika social, kulturell och ekonomisk bakgrund, inte minst inom vård och omsorg.