Ett stärkt meddelarskydd för privatanställda i verksamheter som är helt eller delvis offentligt finansierade
Justitiedepartementet

Ett stärkt meddelarskydd för privatanställda i verksamheter som är helt eller delvis offentligt finansierade

8000

80 kr

En särskild utredare ska föreslå hur ett stärkt meddelarskydd kan införas för privatanställda i verksamheter som är helt eller delvis offentligt finansierade.
Produktdetaljer: