Ett stärkt konsumentskydd vid telefonförsäljning. SOU 2015:61
Justitiedepartementet

Ett stärkt konsumentskydd vid telefonförsäljning. SOU 2015:61

28000

280 kr

Har haft i uppdrag att överväga om konsumentskyddet i samband med telefonförsäljning behöver stärkas och att vid behov föreslå åtgärder. I uppdraget har även ingått att bedöma om småföretagare behöver ett särskilt skydd. Utredningen föreslår bland annat att ett skriftlighetskrav införs vid telefonförsäljning till konsumenter. Förslaget syftar till att stärka konsumenters ställning på marknaden genom att skapa en ökad trygghet för konsumenter när avtal ska ingås per telefon och ökad klarhet när det gäller avtalens innehåll.
Särskild utredare: Anne KuttenkeulerTeckna stående order på SOU från Justitiedepartementet!
Produktdetaljer: