Ett stärkt barnrättsperspektiv för barn i skyddat boende
Socialdepartementet

Ett stärkt barnrättsperspektiv för barn i skyddat boende

8000

80 kr

En särskild utredare har tillsatts med uppdrag att föreslå åtgärder för att stärka barnperspektivet för barn som vistas i skyddat boende.Utredaren ska lägga fram förslag på åtgärder som ska stärka barnperspektivet för barn som vistas i skyddat boende samt förtydliga samhällets och enskilda aktörers ansvar för dessa barn under tiden de är på ett sådant boende. Utredaren ska också föreslå en juridisk definition för skyddade boenden som tar emot barn och hur en tillståndsplikt för dessa boenden kan utformas. I uppdraget ingår också att särskilt analysera konsekvenserna av en tillståndsplikt för verksamheterna vid skyddade boenden som drivs av kvinnojourer och andra aktörer från civilsamhället.
Produktdetaljer: