Ett starkare skydd för välfärdssystemen. Prop. 2018/19:132
Finansdepartementet

Ett starkare skydd för välfärdssystemen. Prop. 2018/19:132

12000

120 kr (exkl. moms)

Flera förslag för att förstärka det straffrättsliga skyddet för välfärdssystemen. Ur innehållet:
  • Tandvårdsstöd och olika former av arbetsmarknadspolitiska stöd kommer att omfattas av lagen.
  • Maximistraffet för grovt bidragsbrott ska skärpas från fängelse i fyra år till fängelse i sex år.
  • Preskriptionstiden för ringa och vårdslöst bidragsbrott ska förlängas från två till fem år.
  • Underrättelseskyldigheten vid felaktiga utbetalningar från välfärdssystemen ska omfatta även pensioner och sådant ekonomiskt stöd som beslutas av Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen eller en kommun och som avser en enskild person, men betalas ut till eller tillgodoräknas någon annan än den enskilde.
Se hänvisningar längre ned till fler publikationer inom ämnet.
Produktdetaljer: