Ett starkare skydd för den sexuella integriteten. SOU 2016:60.
 • Socialrätt
 • Straffrätt

Ett starkare skydd för den sexuella integriteten. SOU 2016:60.

Betänkande från 2014 års sexualbrottskommitté

47400

474 kr (exkl. moms)

Ett starkare skydd för den sexuella integriteten. SOU 2016:60.

Ett starkare skydd för den sexuella integriteten. SOU 2016:60.

 • Utgivare: Justitiedepartementet
 • Upplaga: 1
 • Omfång: 577
 • Utgiven: 2016
 • ISBN/Best.nr: 978-913824497-5
 • Ämnen: Socialrätt, Straffrätt
 • Taggar:

Om publikationen

Sexualbrottskommittén föreslår följande:
 • Sexualbrottslagstiftningen ska ändras så att gränsen mellan straffri och straffbar gärning dras vid om deltagandet i en sexuell handling har varit frivilligt eller inte.
 • Brottsbeteckningen våldtäkt tas bort och ersätts med sexuellt övergrepp. Även vissa andra brott får nya brottsbeteckningar.
 • Det ska klargöras i lagtexten att sexualbrott som sker på distans, till exempel via internet, kan rubriceras på samma sätt som när personerna befinner sig på samma fysiska plats.
 • En ny omständighet som särskilt ska beaktas vid bedömningen av om ett visst brott ska rubriceras som grovt införs i syfte att erhålla en skärpt syn på brott som begås mot barn, särskilt de barnen som har fyllt femton men inte arton år.
 • Ytterligare en grad, synnerligen grovt brott, föreslås för bestämmelserna om sexuellt övergrepp och sexuellt övergrepp mot barn.
 • Ett oaktsamhetsansvar införs för vissa sexualbrott.
 • En handlingsdirigerande bestämmelse föreslås i lagen (1988:609) om målsägandebiträde i syfte att säkerställa att prövningen av om ett målsägandebiträde ska utses sker omedelbart efter att en förundersökning om sexualbrott har inletts eller återupptagits.
 • Kraven på målsägandebiträdets kompetens och lämplighet skärps. Samtidigt föreslås att rätten för målsägandebiträdet att sätta ett annat ombud i sitt ställe genom så kallad substitution ska begränsas.
 • Flera myndigheter, bland annat inom rättsväsendet, bör tilldelas uppdrag för att hanteringen av sexualbrott ska förbättras.

Kommittén har bestått av tolv parlamentariska ledamöter och åtta experter. Uppdraget har varit att göra en översyn av våldtäktsbrottet, granska och analysera hur rättsväsendet hanterar våldtäktsärenden samt överväga om åtgärder kan vidtas för att förbättra rutinerna när det gäller förordnande av målsägandebiträde.

Särskild utredare: Mari Heidenborg.
Köp utredningen och ta del av Sexualbrottskommitténs analyser och förslag!

Teckna stående order på SOU från Justitiedepartementet!