.
Ett snabbare bostadsbyggande. SOU 2018:67
 • Ekonomi
 • Fastighetsrätt, miljö och samhälle

Ett snabbare bostadsbyggande. SOU 2018:67

Betänkande från Byggrättsutredningen (N 2017:06)

18000

180 kr (exkl. moms)

Ett snabbare bostadsbyggande. SOU 2018:67

Ett snabbare bostadsbyggande. SOU 2018:67

 • Utgivare: Näringsdepartementet
 • Upplaga: 1
 • Omfång: 233
 • Utgiven: 2018
 • ISBN/Best.nr: 978-913824853-9
 • Ämnen: Ekonomi, Fastighetsrätt, miljö och samhälle
 • Taggar:

Om publikationen

Behovet av att snabbt få fram bostäder är stort. Problem med dröjsmål och byggrätter gäller oftast privatägd mark, eftersom kommunerna har skarpare verktyg för att snabbt få fram bostäder på egen mark. Därför bör kommunerna i större utsträckning bedriva en strategisk och långsiktig markpolitik med syfte att förvärva egen mark.

Utredningen analyserar kommunernas verktyg och beskriver hur kommunerna arbetar med frågorna. Den lyfter många goda exempel och analyserar hur tillämpningen skulle kunna förbättras. En övergripande fråga är markpolitiken.

De områden där kommunernas verktyg behöver vässas genom en förändrad lagstiftning identifieras, och det handlar om:
 • genomförandetid,
 • exploateringsavtal,
 • expropriation,
 • inlösen och förköpslagen samt
 • uppföljning av detaljplaner.
Särskild utredare: Nooshi Dadgostar
Teckna stående order på SOU från Näringsdepartementet!