.
Ett särskilt straffansvar för deltagande i terroristorganisation. Ds 2017:62
  • Offentlig rätt
  • Straffrätt

Ett särskilt straffansvar för deltagande i terroristorganisation. Ds 2017:62

9500

95 kr (exkl. moms)

Ett särskilt straffansvar för deltagande i terroristorganisation. Ds 2017:62

Ett särskilt straffansvar för deltagande i terroristorganisation. Ds 2017:62

  • Utgivare: Justitiedepartementet
  • Upplaga: 1
  • Omfång: 179
  • Utgiven: 2017
  • ISBN/Best.nr: 978-913824728-0
  • Ämnen: Offentlig rätt, Straffrätt
  • Taggar:

Om publikationen

För att ytterligare förbättra möjligheterna att förhindra och bekämpa terrorism föreslår utredaren att det ska införas ett särskilt straffansvar för att delta i en terroristorganisations verksamhet. Det kan till exempel handla om att attrahera nya medlemmar, få in ekonomiska bidrag, sprida information, utföra transporter, ordna möteslokaler eller underhålla vapen. Även offentlig uppmaning till att delta eller att resa för att delta i en terroristorganisation föreslås bli straffbart.

Utredaren föreslår också att det ska bli straffbart att ha samröre med en terroristorganisation genom att till exempel sälja vapen, fordon eller annan liknande utrustning till en sådan organisation.

Straffet för brotten föreslås bli upp till två års fängelse. Vid grova fall ska fängelse upp till sex år kunna dömas ut.Utredare: Stefan Johansson
Teckna stående order på Ds från Justitiedepartementet!