Ett särskilt skydd mot repressalier för arbetstagare som slår larm om allvarliga missförhållanden. Prop. 2015/16:128
Arbetsmarknadsdepartementet

Ett särskilt skydd mot repressalier för arbetstagare som slår larm om allvarliga missförhållanden. Prop. 2015/16:128

14400

144 kr (exkl. moms)

En ny lag om särskilt skydd mot repressalier för arbetstagare som slår larm om allvarliga missförhållanden föreslås. Arbetstagare som utsätts för en repressalie av sin arbetsgivare i strid med den lagen ska ha rätt till skadestånd. Även inhyrda som slår larm om allvarliga missförhållanden i inhyrarens verksamhet ska omfattas av repressalieskyddet.