Ett särskilt skydd mot repressalier för arbetstagare som slår larm om allvarliga missförhållanden. Prop. 2015/16:128
Arbetsmarknadsdepartementet

Ett särskilt skydd mot repressalier för arbetstagare som slår larm om allvarliga missförhållanden. Prop. 2015/16:128

14400

144 kr

En ny lag om särskilt skydd mot repressalier för arbetstagare som slår larm om allvarliga missförhållanden föreslås. Arbetstagare som utsätts för en repressalie av sin arbetsgivare i strid med den lagen ska ha rätt till skadestånd. Även inhyrda som slår larm om allvarliga missförhållanden i inhyrarens verksamhet ska omfattas av repressalieskyddet.
Produktdetaljer: