Ett sammanhållet mottagande med tidsbegränsade uppehållstillstånd. Prop. 2016/17:172
Justitiedepartementet

Ett sammanhållet mottagande med tidsbegränsade uppehållstillstånd. Prop. 2016/17:172

10800

108 kr

Här föreslås åtgärder som syftar till att behålla ett sammanhållet mottagande nrä tidsbegränsade uppehållstillstånd är huvudregel.
Produktdetaljer: