Ett sammanhållet mottagande med tidsbegränsade uppehållstillstånd. Ds 2016:45
 • Offentlig rätt
 • Socialrätt

Ett sammanhållet mottagande med tidsbegränsade uppehållstillstånd. Ds 2016:45

17000

170 kr (exkl. moms)

Ett sammanhållet mottagande med tidsbegränsade uppehållstillstånd. Ds 2016:45

Ett sammanhållet mottagande med tidsbegränsade uppehållstillstånd. Ds 2016:45

 • Utgivare: Justitiedepartementet
 • Upplaga: 1
 • Omfång: 55
 • Utgiven: 2017
 • Serie: Ds 2016:045
 • ISBN/Best.nr: 978-913824548-4
 • Ämnen: Offentlig rätt, Socialrätt
 • Taggar:

Om publikationen

Förslag som ska säkerställa ett sammanhållet mottagande när tidsbegränsade uppehållstillstånd under en period kommer att vara huvudregel.

Förslagen innebär bland annat:
 • Personer som har fått uppehållstillstånd och påbörjat sin etablering i samhället ska inte behöva göra avbrott i den processen och återgå till mottagandesystemet.
 • Socialförsäkringsförmåner som till exempel barnbidrag och bostadsbidrag ska få betalas ut även om det uppstår ett glapp mellan uppehållstillstånd om personen har ansökt om ett fortsatt uppehållstillstånd i tid.
 • Personer med tidsbegränsade uppehållstillstånd ska ha rätt till studiestöd och studiestöd ska kunna betalas ut även om det uppstår ett glapp mellan uppehållstillstånd om personen har ansökt om ett fortsatt uppehållstillstånd i tid.
 • Överföringsbeslut enligt Dublinförordningen ska behandlas på samma sätt som beslut om avvisning och utvisning när det gäller bistånd enligt lagen om mottagande av asylsökande.

Teckna stående order på Ds från Justitiedepartementet!