Ett samlat ansvar för tillsyn över den personliga integriteten. SOU 2016:65.
 • Offentlig rätt
 • Socialrätt
 • Straffrätt & Rättsväsen

Ett samlat ansvar för tillsyn över den personliga integriteten. SOU 2016:65.

Betänkande från Utredningen om tillsynen över den personliga integriteten

25400

254 kr (exkl. moms)

Ett samlat ansvar för tillsyn över den personliga integriteten. SOU 2016:65.

Ett samlat ansvar för tillsyn över den personliga integriteten. SOU 2016:65.

 • Utgivare: Justitiedepartementet
 • Upplaga: 1
 • Omfång: 217
 • Utgiven: 2016
 • Serie: SOU 2016:065
 • ISBN/Best.nr: 978-913824503-3
 • Ämnen: Offentlig rätt, Socialrätt, Straffrätt & Rättsväsen
 • Taggar:

Om publikationen

Utöver Datainspektionen utövar en handfull myndigheter tillsyn över sådan personuppgiftsbehandling som förekommer i vissa särskilda verksamheter. Utredningen har identifierat vissa problem i gränsdragningen mellan Datainspektionen och några av de andra myndigheter som också har ett tillsynsansvar. De föreslår därför att tillsynsansvaret för bestämmelserna om personuppgiftsbehandling i abonnentförteckningar och vid användningen av så kallade cookies överförs från Post- och telestyrelsen till Datainspektionen, samt att endast Datainspektionen i fortsättningen ska utöva tillsyn över Polismyndighetens personuppgiftsbehandling i den brottsbekämpande verksamheten. Utredaren menar att detta skulle göra tillsynen mer ändamålsenligt utformad och att skyddet för den personliga integriteten skulle stärkas.

Särskild utredare: Anna Skarhed.
Köp utredningen och ta del av deras förslag och analyser!

Teckna stående order på SOU från Justitiedepartementet!