Ett säkert statligt ID-kort - med e-legitimation. SOU 2019:14
 • Ekonomi
 • Offentlig rätt
 • Straffrätt

Ett säkert statligt ID-kort - med e-legitimation. SOU 2019:14

Betänkande från 2017 års ID-kortsutredning (Ju 2017:12)

56300

563 kr (exkl. moms)

Ett säkert statligt ID-kort - med e-legitimation. SOU 2019:14

Ett säkert statligt ID-kort - med e-legitimation. SOU 2019:14

Den här produkten kan du teckna en stående order på. Då levereras nästa utgåva av produkten, eller kommande utgåvor i serien den tillhör, automatiskt vid utgivningen. Faktura följer separat. Kontakta kundservice för att beställa en stående order.

 • Utgivare: Justitiedepartementet
 • Upplaga: 1
 • Omfång: 451
 • Utgiven: 2019
 • ISBN/Best.nr: 978-913824911-6
 • Ämnen: Ekonomi, Offentlig rätt, Straffrätt
 • Taggar:

Om publikationen

Uppdraget har varit att utreda och lämna förslag till förändringar av de krav och rutiner som gäller för svenska identitetshandlingar i syfte att minska det ökande antalet bedrägerier som begås med användning av förfalskade handlingar. Utredningen föreslår bland annat:
 • en ny lag och en ny förordning om statliga identitetshandlingar med bestämmelser om ett statligt identitetskort och
 • en statlig e-legitimation.

I lagen avses med statliga fysiska identitetshandlingar de fysiska identitetshandlingar som staten utfärdar, dvs. det nya id-kortet och passet. Id-kortet kan utfärdas med eller utan funktion som resehandling och ersätter både det nationella identitetskortet och identitetskortet för folkbokförda i Sverige. Att id-kortet utfärdas med funktion som resehandling innebär att det, förutom att användas som identitetshandling, även kan användas som resehandling i stället för pass vid resor inom EU. Det överensstämmer med det som i dag gäller för det nationella identitetskortet.

Den ökade digitaliseringen gör det allt svårare att klara sig i samhället utan tillgång till en e-legitimation. Det är därför viktigt att alla ges möjlighet att skaffa en säker e-legitimation. En säker elektronisk identifiering bidrar också till att motverka den identitetsrelaterade brottsligheten. Med en säker grundidentifiering som görs av en myndighet vid ett personligt besök minskar risken för att fel person får tillgång till e-legitimationen. Utredningen föreslår att en statlig e-legitimation på högsta tillitsnivå får finnas på det statliga identitetskortet. E-legitimationen ska även kunna användas för att skapa en elektronisk underskrift.

Särskild utredare: Inga-Lill Askersjö
Se längre ned för länk till direktivet som utredningen arbetat utifrån.