Ett säkert statligt ID-kort - med e-legitimation. SOU 2019:14
Justitiedepartementet

Ett säkert statligt ID-kort - med e-legitimation. SOU 2019:14

Betänkande från 2017 års ID-kortsutredning (Ju 2017:12)

56300

563 kr

Titeln är förhandsregistrerad. Pris och utgivningsdatum kan komma att ändras.

OBS! Detta är preliminär förhandsinformation baserad på utgivningsbeslut från myndigheten/departementet. När Norstedts Juridik får mer uppgifter om innehåll och andra detaljer kompletteras informationen.Utkommer mars/april.
Se längre ned för länk till direktivet som utredningen arbetat utifrån.
Produktdetaljer: