Ett reformerat bilstöd. Prop. 2016/17:4
Socialdepartementet

Ett reformerat bilstöd. Prop. 2016/17:4

14400

144 kr (exkl. moms)

Förslag som innebär ökade incitament för den försäkrade att införskaffa en bil med originalmonterad utrustning för att minska behovet av fördyrande efteranpassningar.En omfördelning av stödet föreslås till förmån för höjda inkomstnivåer i anskaffningsbidraget och införandet av ett tilläggsbidrag för inköp av bil. En bestämmelse om vilka krav som kan ställas på en bil för att anpassningsbidrag ska kunna lämnas föreslås och anpassningsbidrag ska kunna lämnas för körträning.En funktionskontroll av anpassningar ska göras om det inte är uppenbart obehövligt.