Ett öppnare och enklare system för tillträde till högskoleutbildning på grundnivå
Utbildningsdepartementet

Ett öppnare och enklare system för tillträde till högskoleutbildning på grundnivå

8000

80 kr (exkl. moms)

En särskild utredare ska göra en översyn av hela systemet för tillträde till sådan högskoleutbildning som påbörjas på grundnivå och som vänder sig till nybörjare och lämna förslag till ett öppnare och enklare system.
Tryckt upplaga: