Ett ökat skadeståndsansvar och skärpta försäkringskrav för reaktorinnehavare. Prop. 2017/18:244
Miljö- och energidepartementet

Ett ökat skadeståndsansvar och skärpta försäkringskrav för reaktorinnehavare. Prop. 2017/18:244

7600

76 kr (exkl. moms)

Ett ökat skadestånds- och försäkringsansvar innebär sammantaget att reaktorinnehavarna i större utsträckning än i dag får ta ansvar för kostnaderna för kärnkraftens risker.Ansvaret vid radiologiska olyckor ska utökas till 1200 miljoner euro. Ansvarsbeloppen för reaktorinnehavare vid atomolyckor höjs. Innehavare av reaktorer i Sverige blir ansvariga för ett belopp om 1 000 miljoner särskilda dragningsrätter (vilket motsvarar cirka 11 800 miljoner kronor eller 1200 miljoner euro) om det vid reaktorn inträffar en atomolycka, det vill säga en händelse eller serie händelse som leder till atomskador. Vad som räknas som atomskada är oförändrat, liksom regeln om att reaktorinnehavarnas skadeståndsansvar är strikt. Reaktorinnehavarna blir skyldiga att ha en ansvarsförsäkring för motsvarande belopp.Ett ökat ansvar för reaktorinnehavarna medför att det så kallade särskilda statsansvaret, som innebär att staten i sista hand ansvarar för ersättning upp till sex miljarder kronor, kan upphävas för olyckor som den gruppen av anläggningsinnehavare ska ansvara för i första hand.