Ett nytt regelverk om kapitaltäckning för värdepappersbolag
Finansdepartementet

Ett nytt regelverk om kapitaltäckning för värdepappersbolag

9300

93 kr (exkl. moms)

Europeiska unionen väntas besluta om ett nytt regelverk om kapitaltäckning för värdepappersbolag, bestående av en ny förordning och ett nytt direktiv. Värdepappersbolag är företag som har tillstånd att driva värdepappersrörelse men som inte är kreditinstitut. En särskild utredare ska:
  • lämna de förslag till lagändringar som krävs för att anpassa och komplettera svensk rätt till den nya EU-förordningen, och genomföra det nya EU-direktivet i svensk rätt,
  • anpassa regelverket till svenska förhållanden m.m.

Tryckt upplaga:
  • Utgivare: Finansdepartementet
  • Upplaga: 1
  • Omfång: 7
  • Utgiven: 2019
  • Serie: Dir. 2019:022
  • ISBN/Best.nr: 68719-022
  • Ämnen: Ekonomi & Näringsliv, Offentlig förvaltning