Ett nytt regelverk för offentlig finansiering av privat utförda välfärdstjänster
Finansdepartementet

Ett nytt regelverk för offentlig finansiering av privat utförda välfärdstjänster

8000

80 kr

Produktdetaljer: