Ett nytt regelverk för nyanlända invandrares etablering i arbets- och samhällslivet. Ds 2016:35.
Arbetsmarknadsdepartementet

Ett nytt regelverk för nyanlända invandrares etablering i arbets- och samhällslivet. Ds 2016:35.

21200

212 kr

Föreslår att lagen om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare ska ersättas av en ny lag som i huvudsak reglerar det statliga ansvaret för etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare. Det föreslås även följdändringar i flera andra lagar så som lagen om mottagande av asylsökande m.fl. och lagen om arbetslöshetsförsäkring.En utgångspunkt för utformningen av det nya regelverket är att nyanlända, liksom övriga arbetssökande, ska erbjudas etableringsinsatser inom ramen för ett arbetsmarknadspolitiskt program och att de principer som gäller för övriga arbetssökande även bör gälla för nyanlända. Det innebär bland annat att nyanlända programdeltagare, enligt förslaget, omfattas av motsvarande åtgärdssystem som gäller för övriga arbetssökande. I Ds:n föreslås även att Försäkringskassan tar över handläggningen av etableringsersättningen från Arbetsförmedlingen.Syftet med förslagen är att minska onödig administration och skapa förutsättnbingar för en ökad flexibilitet och effektivitet och harmonisera regelverket med övrig arbetsmarknadspolitisk reglering.
Teckna stående order på Ds från Arbetsmarknadsdepartementet!
Produktdetaljer: