Ett nationellt sammanhållet system för kunskapsbaserad vård. SOU 2020:36. Ett system, många möjligheter
Socialdepartementet

Ett nationellt sammanhållet system för kunskapsbaserad vård. SOU 2020:36. Ett system, många möjligheter

Betänkande från Utredningen Sammanhållen kunskapsstyrning (S 2018:12)

56300

563 kr (exkl. moms)

Några av de förslag, bedömningar och rekommendationer med syfte att stärka strukturer för en god hälso- och sjukvård som utredningen presenterar:

  • att underlätta för regeringen att styra mer strategiskt, kunskapsbaserat och långsiktigt hållbart. En förbättrad uppföljning av statliga initiativ och ett mer strukturerat samarbete mellan myndigheterna bidrar till att skapa ett utvecklat underlag för regeringens beslut om nya insatser.
  • att förutsättningar för att arbeta kunskapsbaserat lokalt i regioner och kommuner stärks bland annat genom att staten fortsätter att utveckla sitt stöd. Mer fokus än i dag läggs på stöd till den kommunala hälso- och sjukvården.
  • att ett nationellt sammanhållet system för kunskapsbaserad vård får långsiktiga förutsättningar att utvecklas genom att en överenskommelse sluts mellan stat, regioner och kommuner. Principer och strukturer för ett långsiktigt samarbete läggs fast där några centrala utgångspunkter är en gemensam målbild samt principer för prioriterings- och arbetsprocesser.

Särskild utredare: Lena Hellberg

Se länkar längre ned till relaterade titlar.

Tryckt upplaga:

Den här produkten kan du teckna en stående order på. Då levereras nästa utgåva av produkten, eller kommande utgåvor i serien den tillhör, automatiskt vid utgivningen. Faktura följer separat. Kontakta vår kundservice för mer information.