.
Ett nationellt centrum för kunskap om och utvärdering av arbetsmiljö. SOU 2017:28
 • Arbetsrätt och arbetsliv
 • Hälsa och sjukvård
 • Skola och utbildning

Ett nationellt centrum för kunskap om och utvärdering av arbetsmiljö. SOU 2017:28

Betänkande från Utredningen om ett centrum för kunskap om och utvärdering av arbetsmiljö

18000

180 kr (exkl. moms)

Ett nationellt centrum för kunskap om och utvärdering av arbetsmiljö. SOU 2017:28

Ett nationellt centrum för kunskap om och utvärdering av arbetsmiljö. SOU 2017:28

 • Utgivare: Arbetsmarknadsdepartementet
 • Upplaga: 1
 • Omfång: 219
 • Utgiven: 2017
 • ISBN/Best.nr: 978-913824589-7
 • Ämnen: Arbetsrätt och arbetsliv, Hälsa och sjukvård, Skola och utbildning
 • Taggar:

Om publikationen

Utredningen har haft i uppgift att föreslå hur ett nationellt centrum för samling och spridning av kunskap och forskningsresultat om arbetsmiljö samt utvärdering av arbetsmiljöpolitik bör inrättas och utformas. I ett tilläggsdirektiv fick utredningen även i uppdrag att föreslå var det framtida ansvaret ska placeras för att utveckla och ta fram riktlinjer som stödjer evidensbaserad praktik för företagshälsovården.

Utredningen presenterar två olika förslag på vilken befintlig myndighet eller vilket befintligt lärosäte verksamheten ska placeras på:
 • Enligt det ena förslaget, som följer direktiven vad gäller placering, kommer ett nationellt centrum för kunskapsspridning om och utvärdering av arbetsmiljö och dess verksamhet placeras på Stockholms universitet som en särskild inrättning med egen instruktion.
 • Enligt det andra förslaget inrättas en ny myndighet för kunskap om och utvärdering av arbetsmiljö. Myndigheten inrättas enligt detta förslag som en enrådsmyndighet som leds av en generaldirektör. Myndigheten placeras i Stockholm och föreslås få namnet Nationellt arbetsmiljöcentrum.

Särskild utredare: Maria Stanfors
Köp utredningen och ta del av kompletta analyser och förslag!

Teckna stående order på SOU från Arbetsmarknadsdepartementet!