Ett nådens tillstånd
Ersta Sköndal högskola

Ett nådens tillstånd

21500

215 kr

Författare:
Göran Johansson

I denna bok diskuteras religionens och det andliga livets möjligheter att vara ett tillitsvärn, såväl som dess möjligheter att genom omvårdnad skapa och bevara tillit. Göran Johansson har intervjuat andliga ledare i Katrineholm om den tillit som är grundläggande för vårt liv som människor.

De präster och pastorer som intervjuas talar om det andligas möjligheter i människans tillit till livet, samtidigt som de flesta har en tilltro till att den grundläggande tilliten också finns vid sidan av religion och andlig gemenskap.Det visar sig dock finnas en gemensam förutsättning, nämligen att man i alla sammanhang vill försöka prioritera barnen framför allt annat.Rapporten har skrivits inom ramen för forskningsprogram om tillit.

Produktdetaljer: