Ett modernt utsökningsförfarande
Justitiedepartementet

Ett modernt utsökningsförfarande

8000

80 kr (exkl. moms)

En särskild utredare ska göra en översyn av utsökningsbalken och anslutande regler i syfte att modernisera utsökningsrätten.En målsättning är att utsökningsförfarandet ska bli mer effektivt. Varje verkställighet ska resultera i bästa möjliga resultat och det ska ske utan onödigt dröjsmål.