Ett modernt straffrättsligt skydd för blåljuspersonal och andra samhällsnyttiga funktioner
Justitiedepartementet

Ett modernt straffrättsligt skydd för blåljuspersonal och andra samhällsnyttiga funktioner

8000

80 kr (exkl. moms)

På flera orter runt om i Sverige förekommer hot och våld mot bland annat blåljuspersonal och skadegörelse mot deras fordon. För att vända utvecklingen och motverka brottsligheten i dessa områden krävs det insatser från hela samhället och på olika nivåer. Som ett led i detta ska en särskild utredare överväga och föreslå de ändringar som behövs för att åstadkomma ett modernt straffrättsligt skydd för blåljuspersonal och andra samhällsnyttiga funktioner, dvs. yrkesutövare som bland annat har till uppgift att hjälpa andra.
Tryckt upplaga: