Ett modernt public service nära publiken. Prop. 2018/19:136
Kulturdepartementet

Ett modernt public service nära publiken. Prop. 2018/19:136

16000

160 kr (exkl. moms)

För att skapa en mer ändamålsenlig reglering av public service föreslås bl.a.:
  • en utvidgning av kärnverksamheten till att även omfatta tillhandahållanden av radio- och tvprogram på programföretagens egna plattformar på fritt tillgängliga och öppna delar av internet.
  • att programföretagen även få möjlighet att tillgodoräkna sig viss andel av verksamheten på internet vid uppfyllandet av uppdraget
  • att företagen har öppna och tydliga riktlinjer för distribution via externa plattformar
  • att Sveriges Radio och Sveriges Television i sin nyhetsverksamhet tar hänsyn till kvalitativa nyhetsmediers konkurrensförutsättningar för att främja en mångfald av perspektiv på en livskraftig mediemarknad
  • att företagen, inom ramen för sin nyhetsverksamhet, ska stärka sin journalistiska bevakning inom svagt bevakade områden
  • att uppdateringar av beredskapsuppdraget görs så att det tydligare framgår att Sveriges Radio och Sveriges Television ingår i det svenska totalförsvaret

Slutligen lämnas förslag om tilldelning av medel till programföretagen den kommande tillståndsperioden.