Ett modernt och starkt straffrättsligt skydd för den personliga integriteten
Justitiedepartementet

Ett modernt och starkt straffrättsligt skydd för den personliga integriteten

8000

80 kr (exkl. moms)

Den tekniska utvecklingen och framväxten av internet har inneburit positiva förändringar för yttrandefriheten och den demokratiska debatten. Utvecklingen har emellertid också medfört att hot och andra former av kränkningar av den personliga integriteten tagit nya former. Samtidigt är strafflagstiftningen på området till viss del ålderdomlig.En särskild utredare ska därför göra en bred översyn av det straffrättsliga skyddet för enskildas personliga integritet, särskilt när det gäller hot och andra kränkningar. Utredaren ska analysera om det straffrättsliga skyddet är ändamålsenligt eller om det bör förändras.
Tryckt upplaga:
  • Utgivare: Justitiedepartementet
  • Upplaga: 1
  • Omfång: 16
  • Utgiven: 2014
  • Serie: Dir. 2014:074
  • ISBN/Best.nr: 68714-074
  • Ämnen: Kommunikation & IT, Kultur, Offentlig förvaltning, Straffrätt & Rättsväsen