Ett modernare utsökningsförfarande. SOU 2016:81. BAND 1-3
Justitiedepartementet

Ett modernare utsökningsförfarande. SOU 2016:81. BAND 1-3

55300

553 kr (exkl. moms)

De förslag som utredningen lägger fram syftar till ett utsökningsförfarande som är effektivare, rättssäkrare och modernare. Det sammanlagda resultatet av indrivningen ska öka samtidigt som parterna och deras familjers behov av socialt skydd ska tillgodoses av det utsökningsrättsliga regelverket.För att uppnå detta föreslår utredningen bland annat följande nyheter och förändringar i utsökningsbalken och anslutande regelverk:
  • Beräkningen av normal- och förbehållsbelopp ändras så att personer som har löneutmätning garanteras en skälig levnadsnivå och barnfamiljer får mer pengar att leva på.
  • Det ska bli lättare för myndigheter att få exempelvis beslut om återbetalning av felaktigt utbetalda bidrag verkställda.
  • Kronofogdemyndigheten får i uppgift att medverka till att parterna uppnår frivilliga överenskommelser.
  • Kronofogdemyndigheten får bättre verktyg och tydligare ramar för att utföra tillgångsutredningar samtidigt som sökandens möjligheter att påverka tillgångsutredningarna stärks.
  • Skyldigheten att beakta barnets bästa och proportionalitetsprincipen lagfästs.
  • Ökad samverkan genom systematiskt elektroniskt informationsutbyte mellan Kronofogdemyndigheten och myndigheter som betalar ut utmätningsbara ersättningar och bidrag.
  • Teknikneutrala bestämmelser införs som ger ökade möjligheter till elektronisk kommunikation mellan Kronofogdemyndigheten och parterna i utsökningsförfarandet.
Särskild utredare: Ylva Norling Jönsson.
Teckna stående order på SOU från Justitiedepartementet!
Produktdetaljer: