Ett mer konkurrenskraftigt system för stöd vid korttidsarbete. SOU 2018:66
  • Arbetsrätt och arbetsliv
  • Ekonomi

Ett mer konkurrenskraftigt system för stöd vid korttidsarbete. SOU 2018:66

Delbetänkande från Utredningen om ett mer konkurrenskraftigt system vid korttidsarbete (Fi 2018:01)

18000

180 kr (exkl. moms)

Ett mer konkurrenskraftigt system för stöd vid korttidsarbete. SOU 2018:66

Ett mer konkurrenskraftigt system för stöd vid korttidsarbete. SOU 2018:66

  • Utgivare: Finansdepartementet
  • Upplaga: 1
  • Omfång: 119
  • Utgiven: 2018
  • Serie: SOU 2018:066
  • ISBN/Best.nr: 978-913824852-2
  • Ämnen: Arbetsrätt och arbetsliv, Ekonomi
  • Taggar:

Om publikationen

Utredningens övergripande målbild är att lägga förslag som innebär att det svenska systemet för stöd vid korttidsarbete blir mer konkurrensneutralt i förhållande till viktiga konkurrentländer. Förslaget tar sin utgångspunkt i det nuvarande systemet och innebär att ett nytt kompletterande stöd vid korttidsarbete införs.

Det nya stödet ska kunna sökas av företag som på grund av tillfälliga men allvarliga ekonomiska svårigheter behöver minska arbetstid och lönekostnader i företaget. I stället för att tvingas säga upp personal kan företagen genom stödet behålla viktig arbetskraft och snabbt kunna öka produktionen när läget förbättrats igen. Arbetsgivaren ska ha uttömt andra åtgärder i företaget. Stöd ska inte kunna utgå till företag som befinner sig i ekonomiska svårigheter eller är föremål för rekonstruktion.

Stödperioden för det nya stödet ska begränsas till sex månader med möjlighet till förlängning i tre månader. Enkortare stödperiod bidrar till att minska risken för att stödet används av företag i verksamheter som har strukturella snarare än tillfälliga problem.

Särskild utredare: Anders Ferbe