Ett mer effektivt informationsutbyte vid Nationellt centrum för terrorhotbedömning. Prop. 2017/18:36
Justitiedepartementet

Ett mer effektivt informationsutbyte vid Nationellt centrum för terrorhotbedömning. Prop. 2017/18:36

7600

76 kr (exkl. moms)

Regeringen föreslår att Säkerhetspolisen, Försvarets radioanstalt och Försvarsmakten, inom ramen för samarbetet vid Nationellt centrum för terrorhotbedömning, ska få lämna ut uppgifter till varandra elektroniskt genom direktåtkomst.Förslaget syftar till att effektivisera det informationsutbyte som redan förekommer inom samarbetet i dag för att skapa bättre förutsättningar för myndigheterna att göra korrekta bedömningar av terrorhot i rätt tid. Förslaget innebär att varje myndighet vid Nationellt centrum för terrorhotbedömning ska få medge de övriga myndigheterna inom samarbetet direktåtkomst till sådana uppgifter som behövs för att kunna göra bedömningar på strategisk nivå av terrorhotet mot Sverige och svenska intressen. Direktåtkomsten ska inte omfatta fler uppgifter än vad myndigheterna i dag kan lämna ut till varandra. För att möjliggöra utlämnandet föreslås att sekretessbrytande bestämmelser i form av uppgiftsskyldigheter införs
Produktdetaljer: