Ett land att besöka. SOU 2017:95. En samlad politik för hållbar turism och växande besöksnäring
 • Arbetsrätt och arbetsliv
 • Ekonomi
 • Offentlig rätt

Ett land att besöka. SOU 2017:95. En samlad politik för hållbar turism och växande besöksnäring

Betänkande från Utredningen om Sveriges besöksnäring

55000

550 kr (exkl. moms)

Ett land att besöka. SOU 2017:95. En samlad politik för hållbar turism och växande besöksnäring

Ett land att besöka. SOU 2017:95. En samlad politik för hållbar turism och växande besöksnäring

 • Utgivare: Näringsdepartementet
 • Upplaga: 1
 • Omfång: 403
 • Utgiven: 2017
 • Serie: SOU 2017:095
 • ISBN/Best.nr: 978-913824716-7
 • Ämnen: Arbetsrätt och arbetsliv, Ekonomi, Offentlig rätt
 • Taggar:

Om publikationen

Syftet med utredningen är att ge regeringen underlag för att stärka besöksnäringen som export- och jobbmotor i hela landet.

I den globala konkurrensen behöver företag och destinationer erbjuda upplevelser i form av produkter och tjänster som håller mycket hög kvalitet. Utredningens huvudförslag är att regeringen föreslår att riksdagen fattar beslut om ett nytt övergripande politiskt mål för hållbar turism och växande besöksnäring: att öka besöksnäringens och turismens bidrag till hållbar ekonomisk, social och miljömässig utveckling i hela landet.

Utredningen föreslår att regeringen utvecklar, antar och genomför en nationell strategi för hållbar turism och växande besöksnäring – en plattform för hur politiken ska utformas och genomföras fram till 2030 – och att utveckling av denna strategi sker i samverkan med besöksnäringen, statliga myndigheter, regioner, kommuner och civilsamhället.Utredningen föreslår att regeringen inrättar ett Nationellt besöksnäringsforum som får uppdraget att ta fram den nationella strategin för hållbar turism och växande besöksnäring samt därefter koordinera genomförandet av strategin.

Särskild utredare: Britt Bohlin

Köp ditt eget exemplar och ta del av förslagen!
Teckna stående order på SOU från Näringsdepartementet!