Ett gemensamt ansvar för mottagande av nyanlända. Ds 2015:33
Arbetsmarknadsdepartementet

Ett gemensamt ansvar för mottagande av nyanlända. Ds 2015:33

16000

160 kr

Det mottagande som frivilliga överenskommelser mellan kommunen och länsstyrelsen leder till är inte tillräckligt för att möta det ökade behovet av kommunmottagande. Långa väntetider för kommunanvisning innebär att många nyanlända blir kvar på anläggningsboenden under långa tidsperioder, vilket försenar etableringen. Detta lagförslage innebär att kommuner kan anvisas att ta emot nyanlända för bosättning i kommunen oavsett om kommunen har träffat en överenskommelse om mottagande eller inte.När alla kommuner är med och tar emot nyanlända kommer fördelningen av mottagandet bli mer proportionerligt i förhållande till kommunernas arbetsmarknadsförutsättningar och annat mottagande, vilket bedöms leda till förbättrade förutsättningar för nyanländas etablering både på arbetsmarknaden och i samhällslivet.
Teckna stående order på Ds från Arbetsmarknadsdepartementet!
Produktdetaljer: