.
Ett förbud mot spridning av bilder från rättegångar. Ds 2019:10
  • Offentlig rätt
  • Socialrätt
  • Straffrätt

Ett förbud mot spridning av bilder från rättegångar. Ds 2019:10

9700

97 kr (exkl. moms)

Ett förbud mot spridning av bilder från rättegångar. Ds 2019:10

Ett förbud mot spridning av bilder från rättegångar. Ds 2019:10

Den här produkten kan du teckna en stående order på. Då levereras nästa utgåva av produkten, eller kommande utgåvor i serien den tillhör, automatiskt vid utgivningen. Faktura följer separat. Kontakta kundservice för att beställa en stående order.

  • Utgivare: Justitiedepartementet
  • Upplaga: 1
  • Omfång: 49
  • Utgiven: 2019
  • ISBN/Best.nr: 978-913824941-3
  • Ämnen: Offentlig rätt, Socialrätt, Straffrätt
  • Taggar:

Om publikationen

I Ds:n behandlas frågan om hur spridning av bilder från rättegångar kan förhindras. Det föreslås att spridning av sådana bilder kriminaliseras. Ett förbud mot spridning införs i anslutning till det befintliga fotograferingsförbudet i rättegångsbalken. Förbudet avgränsas till att avse bilder på enskilda personer. Spridning genom publicering av bilder i grundlagsskyddade medier kommer inte att omfattas av förbudet.

Jämfört med vid fotograferingsförbudets tillkomst på 1940-talet är det i dag möjligt för i stort sett vem som helst att fotografera i rättssalen och sprida bilder, exempelvis med hjälp av mobiltelefoner och annan digital utrustning. Generellt sett blir det också allt vanligare att fotografera och dela bilder i sociala medier. Spridning av bilder från rättegångar kan få negativa konsekvenser både för enskilda och det allmänna. Enskilda har ett berättigat intresse av att kunna medverka i rättegångar utan att bilder på dem sprids bland allmänheten.

Se länk längre ned till propositionen som presenterats utifrån Ds:ns förslag!