Ett förbud mot spridning av bilder från rättegångar. Ds 2019:10
Justitiedepartementet

Ett förbud mot spridning av bilder från rättegångar. Ds 2019:10

9700

97 kr (exkl. moms)

I Ds:n behandlas frågan om hur spridning av bilder från rättegångar kan förhindras. Det föreslås att spridning av sådana bilder kriminaliseras. Ett förbud mot spridning införs i anslutning till det befintliga fotograferingsförbudet i rättegångsbalken. Förbudet avgränsas till att avse bilder på enskilda personer. Spridning genom publicering av bilder i grundlagsskyddade medier kommer inte att omfattas av förbudet.

Jämfört med vid fotograferingsförbudets tillkomst på 1940-talet är det i dag möjligt för i stort sett vem som helst att fotografera i rättssalen och sprida bilder, exempelvis med hjälp av mobiltelefoner och annan digital utrustning. Generellt sett blir det också allt vanligare att fotografera och dela bilder i sociala medier. Spridning av bilder från rättegångar kan få negativa konsekvenser både för enskilda och det allmänna. Enskilda har ett berättigat intresse av att kunna medverka i rättegångar utan att bilder på dem sprids bland allmänheten.

Se länk längre ned till propositionen som presenterats utifrån Ds:ns förslag!

Tryckt upplaga:
  • Utgivare: Justitiedepartementet
  • Upplaga: 1
  • Omfång: 49
  • Utgiven: 2019
  • Serie: Ds 2019:010
  • ISBN/Best.nr: 978-913824941-3
  • Ämnen: Försvar & Säkerhet, Kommunikation & IT, Kultur, Sociala frågor, Straffrätt & Rättsväsen

Den här produkten kan du teckna en stående order på. Då levereras nästa utgåva av produkten, eller kommande utgåvor i serien den tillhör, automatiskt vid utgivningen. Faktura följer separat. Kontakta vår kundservice för mer information.