Ett eventuellt svenskt deltagande i Europeiska bankunionen
Finansdepartementet

Ett eventuellt svenskt deltagande i Europeiska bankunionen

8000

80 kr

En särskild utredare ska göra en genomgripande analys av innebörden av ett eventuellt svenskt deltagande i Europeiska bankunionen, redovisa för- och nackdelar samt de risker som är förknippade med att delta i eller kvarstå utanför bankunionen.
Produktdetaljer: