Ett entreprenörsansvar för lönefordringar i bygg- och anläggningsbranschen. Prop. 2017/18:214
Arbetsmarknadsdepartementet

Ett entreprenörsansvar för lönefordringar i bygg- och anläggningsbranschen. Prop. 2017/18:214

14400

144 kr (exkl. moms)

Föreslår en ny lag om entreprenörsansvar för lönefordringar. Förslaget innebär i huvudsak att en arbetstagare som inte får lön av sin arbetsgivare för arbete i en bygg- eller anläggningsentreprenad ska kunna få betalt från en annan entreprenör i entreprenadkedjan.Entreprenörsansvaret ska i första hand gälla uppdragsgivaren, dvs. den entreprenör som har anlitat arbetstagarens arbetsgivare som underentreprenör. Om uppdragsgivaren inte betalar eller inte kan nås ska även entreprenören högst upp i kedjan, huvudentreprenören, kunna ansvara.