Ett enhetligt regionalt utvecklingsansvar. Prop. 2017/18:206
Finansdepartementet

Ett enhetligt regionalt utvecklingsansvar. Prop. 2017/18:206

7600

76 kr (exkl. moms)

I propositionen föreslås att lagen om regionalt utvecklingsansvar i vissa län ändras så att lagen omfattar samtliga län. Förslaget innebär även att landstingen får besluta att landstingsfullmäktige och landstingsstyrelsen i stället ska betecknas regionfullmäktige respektive regionstyrelsen. Vid val ska dock beteckningen landstingsfullmäktige alltjämt användas
Tryckt upplaga:
  • Utgivare: Finansdepartementet
  • Upplaga: 1
  • Omfång: 45
  • Utgiven: 2018
  • Serie: Prop. 2017/18:206
  • ISBN/Best.nr: PROP1718206
  • Ämnen: Ekonomi & Näringsliv, Kommunikation & IT, Offentlig förvaltning