Ett enhetligt regionalt utvecklingsansvar. Ds 2017:61
  • Offentlig rätt

Ett enhetligt regionalt utvecklingsansvar. Ds 2017:61

9500

95 kr (exkl. moms)

Ett enhetligt regionalt utvecklingsansvar. Ds 2017:61

Ett enhetligt regionalt utvecklingsansvar. Ds 2017:61

Om publikationen

Föreslår att lagen om regionalt utvecklingsansvar i vissa län ändras så att lagen omfattar samtliga län. Förslaget innebär även att landstingen får besluta att landstingsfullmäktige och landstingsstyrelsen i stället ska betecknas regionfullmäktige respektive regionstyrelse. Vid val ska dock beteckningen landstingsfullmäktige alltjämt användas.
Teckna stående order på Ds från Finansdepartementet!