Ett effektivt och rättssäkert informationssystem vid samverkan mot terrorism
Justitiedepartementet

Ett effektivt och rättssäkert informationssystem vid samverkan mot terrorism

8000

80 kr (exkl. moms)

En särskild utredare ska utreda och lämna förslag till förändringar av de regler om sekretess och informationsutbyte som gäller bland andra Polismyndigheten, socialtjänsten och Transportstyrelsen i arbetet mot terrorism. Syftet är att säkerställa att det finns förutsättningar för ett effektivt och rättssäkert informationsutbyte.
Produktdetaljer: