Ett effektivt, ändamålsenligt och modernt straffrättsligt regelverk för juridiska personer
Justitiedepartementet

Ett effektivt, ändamålsenligt och modernt straffrättsligt regelverk för juridiska personer

8000

80 kr (exkl. moms)

En särskild utredare ska göra en bred översyn av företagsbotsregleringen och föreslå nödvändiga författningsändringar. Syftet är att säkerställa att det straffrättsliga regelverket för juridiska personer är effektivt, ändamålsenligt och modernt och att det är anpassat till Sveriges EU-rättsliga och övriga internationella åtaganden.
Tryckt upplaga:
  • Utgivare: Justitiedepartementet
  • Upplaga: 1
  • Omfång: 12
  • Utgiven: 2015
  • Serie: Dir. 2015:058
  • ISBN/Best.nr: 68715-058
  • Ämnen: Ekonomi & Näringsliv, Offentlig förvaltning, Straffrätt & Rättsväsen