Ett effektivare främjandeförbud i lotterilagen. SOU 2015:34
Finansdepartementet

Ett effektivare främjandeförbud i lotterilagen. SOU 2015:34

18200

182 kr (exkl. moms)

Främjandeförbudsutredningen överlämnade den 30 mars 2015 sitt betänkande " Ett effektivare främjandeförbud i lotterilagen " till regeringen. Utredningen har haft i uppdrag att föreslå de lagändringar som behövs för att utformningen av främjandeförbudet i lotterilagen inte ska göra åtskillnad mellan svenska och utländska lotterier och att utforma straffansvaret i lotterilagen för överträdelse av främjandeförbudet så att det avser alla överträdelser av detta förbud, oavsett om främjandet avsett ett svenskt lotteri utan tillstånd eller ett utländskt lotteri.
Teckna stående order på SOU från Finansdepartementet!
Produktdetaljer: