.
Ett bättre premiepensionssystem. SOU 2019:44

Ett bättre premiepensionssystem. SOU 2019:44

Betänkande från Utredningen om ett upphandlat fondtorg för premiepension (Fi 2018:08)

59300

593 kr (exkl. moms)

Ett bättre premiepensionssystem. SOU 2019:44

Ett bättre premiepensionssystem. SOU 2019:44

Den här produkten kan du teckna en stående order på. Då levereras nästa utgåva av produkten, eller kommande utgåvor i serien den tillhör, automatiskt vid utgivningen. Faktura följer separat. Kontakta kundservice för att beställa en stående order.

 • Utgivare: Socialdepartementet
 • Upplaga: 1
 • Omfång: 865
 • Utgiven: 2019
 • ISBN/Best.nr: 978-913824972-7
 • Ämnen: Arbetsrätt och arbetsliv, Ekonomi, Offentlig rätt, Socialrätt

Om publikationen

Premiepensionssystemet bör utformas så att det i så stor utsträckning som möjligt enbart är sparare som vill och kan sätta samman egna fondportföljer som gör det. Förvalet ska vara utgångspunkten för alla sparare, och det ska inte krävas aktivitet eller finansiell kunskap hos spararen. Det ska finnas möjlighet att välja risknivå inom ramen för statlig förvaltning. Om spararen inte enbart vill välja risknivå ska det finnas möjlighet att välja en eller flera fondkategorier som spararen kan placera sina medel i.

Vidare föreslås att det nuvarande öppna fondtorget ersätts av ett upphandlat fondtorg där en särskild huvudman har ansvar för att det finns en tillräcklig valfrihet bland kontrollerade fonder av god kvalitet. Urvalet av fonder ska ske genom ett lagreglerat upphandlingsförfarande. Målet för premiepensionen i framtiden ska vara att:
 • under spartiden ge en avkastning som är tydligt högre än förändringen av inkomstindex men utan garantier för avkastningen,
 • under utbetalningstiden leverera en stabil premiepension, samt
 • bibehålla rätten för enskilda att påverka risknivån och placeringsinriktningen av premiepensionsmedlen.

Utredningen föreslår också att Sjunde AP-fonden får fler uppgifter och byter namn till Myndigheten för premiepensionens fondförvaltning. Myndigheten kommer vara oberoende från regeringen med huvuduppgifterna att:
 • förvalta förvalet i premiepensionen,
 • förvalta det nya upphandlade fondtorget,
 • sköta kapitalförvaltningen av den traditionella försäkringen, och
 • förvalta premiepensionens valarkitektur.
  Övriga uppgifter inom premiepensionssystemet ska liksom i dagsläget skötas av Pensionsmyndigheten. Den nya myndigheten bör verka för att det befintliga fondtorget ska vara avvecklat och ersatt av ett upphandlat fondtorg senast den 31 december 2023.

  Särskild utredare: Mikael Westberg

  Köp ditt eget exemplar och ta del av analyser och förslag!
  (Utredningen har flyttats från Finansdepartementet till Socialdepartementet.)

  Se längre ned för länkar till direktivet som utredningen arbetat utifrån.