Ett arbetsliv i förändring. SOU 2017:24. Hur påverkas ansvaret för arbetsmiljön?
  • Arbetsrätt och arbetsliv
  • Hälso & sjukvard

Ett arbetsliv i förändring. SOU 2017:24. Hur påverkas ansvaret för arbetsmiljön?

Betänkande från Utredningen om arbetsmiljöregler för ett modernt arbetsliv

22000

220 kr (exkl. moms)

Ett arbetsliv i förändring. SOU 2017:24. Hur påverkas ansvaret för arbetsmiljön?

Ett arbetsliv i förändring. SOU 2017:24. Hur påverkas ansvaret för arbetsmiljön?

Om publikationen

Utredningens uppdrag har bestått av tre huvudsakliga delar:
  • vilka trender och nya former för arbete som förekommer i Sverige i dag.
  • att analysera och bedöma om gällande bestämmelser om arbetsmiljöansvar är ändamålsenliga med tanke på det moderna arbetslivets utmaningar.
  • se över de regionala skyddsombudens tillträdesrätt och befogenheter och i denna del utarbeta nödvändiga författningsförslag.

I utredningens uppdrag har ingått att genomföra arbetet i dialog med företrädare för arbetsmarknadens parter, Arbetsmiljöverket och andra relevanta myndigheter, organisationer och berörda intressenter. En viktig del av arbetet har därför bestått i möten med dessa olika aktörer.

Särskild utredare: Kurt Eriksson
Köp utredningen och ta del av analyser och förslag!

Teckna stående order på SOU från Arbetsmarknadsdepartementet!