.
Ett arbetsliv i förändring. SOU 2017:24. Hur påverkas ansvaret för arbetsmiljön?
 • Arbetsrätt och arbetsliv
 • Hälsa och sjukvård

Ett arbetsliv i förändring. SOU 2017:24. Hur påverkas ansvaret för arbetsmiljön?

Betänkande från Utredningen om arbetsmiljöregler för ett modernt arbetsliv

22000

220 kr (exkl. moms)

Ett arbetsliv i förändring. SOU 2017:24. Hur påverkas ansvaret för arbetsmiljön?

Ett arbetsliv i förändring. SOU 2017:24. Hur påverkas ansvaret för arbetsmiljön?

 • Utgivare: Arbetsmarknadsdepartementet
 • Upplaga: 1
 • Omfång: 341
 • Utgiven: 2017
 • ISBN/Best.nr: 978-913824584-2
 • Ämnen: Arbetsrätt och arbetsliv, Hälsa och sjukvård
 • Taggar:

Om publikationen

Utredningens uppdrag har bestått av tre huvudsakliga delar:
 • vilka trender och nya former för arbete som förekommer i Sverige i dag.
 • att analysera och bedöma om gällande bestämmelser om arbetsmiljöansvar är ändamålsenliga med tanke på det moderna arbetslivets utmaningar.
 • se över de regionala skyddsombudens tillträdesrätt och befogenheter och i denna del utarbeta nödvändiga författningsförslag.

I utredningens uppdrag har ingått att genomföra arbetet i dialog med företrädare för arbetsmarknadens parter, Arbetsmiljöverket och andra relevanta myndigheter, organisationer och berörda intressenter. En viktig del av arbetet har därför bestått i möten med dessa olika aktörer.

Särskild utredare: Kurt Eriksson
Köp utredningen och ta del av analyser och förslag!

Teckna stående order på SOU från Arbetsmarknadsdepartementet!