Ett ändamålsenligt skydd för tryck- och yttrandefriheten. SOU 2020:45
Justitiedepartementet

Ett ändamålsenligt skydd för tryck- och yttrandefriheten. SOU 2020:45

Betänkande från 2018 års tryck- och yttrandefrihetskommitté (Ju 2018:01)

56300

563 kr (exkl. moms)

En parlamentariskt sammansatt kommitté har haft i uppdrag att utreda vissa frågor på det tryck-och yttrandefrihetsrättsliga området med utgångspunkt i det nuvarande tryck-och yttrandefrihetsrättsliga systemet. Översyn och förslag rör:

  • Grundlagsskyddet för vissa sändningar av program via satellit
  • Grundlagsskyddet för avbildning, beskrivning och mätning av skyddsobjekt
  • Grundlagsskyddet för webbsändningar
  • Grundlagsskyddet för förpackningar
  • Vidaresändningsplikt för tekniska tilläggstjänster
  • Public service och sändningar genom tråd
  • Oberoendet hos public service
  • Ansvarsordningen för innehåll i digitala böcker

Särskild utredare: Henrik Jermsten

Tryckt upplaga:

Den här produkten kan du teckna en stående order på. Då levereras nästa utgåva av produkten, eller kommande utgåvor i serien den tillhör, automatiskt vid utgivningen. Faktura följer separat. Kontakta vår kundservice för mer information.