Etiska vägval vid en pandemi. Smer-rapport 2020:3
  • Hälso- & sjukvård
  • Offentlig rätt
  • Skola och utbildning
  • Socialrätt

Etiska vägval vid en pandemi. Smer-rapport 2020:3

18400

184 kr (exkl. moms)

Etiska vägval vid en pandemi. Smer-rapport 2020:3

Etiska vägval vid en pandemi. Smer-rapport 2020:3

Om publikationen

Etiska vägval genomsyrar såväl beredskapen inför en pandemi som kampen mot viruset. I rapporten ger Statens medicinsk-etiska råd en översikt över de centrala etiska värden, problem och utmaningar som aktualiseras vid en pandemi, med utgångspunkt i den pågående covid-19-pandemin. Rapporten innefattar även generella rekommendationer och förslag. Vi har ett moraliskt ansvar att under och efter en pågående pandemi samla kunskap, stödja forskning och dra lärdomar inför framtiden. Utifrån sådan kunskap bör Sverige utveckla en mer robust beredskap och ett nationellt etiskt ramverk för beslutsfattande inför framtida pandemier.

Vilka beslut bör politiker och myndigheter fatta? Vid vilken tidpunkt? Svaren på dessa frågor styrs av hur pandemin utvecklas under olika skeden och har etiska dimensioner. Det handlar bland annat om hur åtgärder för att bekämpa pandemin kan påverka olika intressen och värden i samhället och hur värde- och intressekonflikter kan och bör hanteras. Vilka värden ska värnas och vilka principer bör vägleda beslutsfattande?

Se längre ned för länkar till relaterade publikationer.

Statens medicinsk-etiska råd (Smer) ligger under Socialdepartementet.