Etiska bedömningar i gränslandet mellan hälso- och sjukvård och forskning
  • Hälso & sjukvard
  • Skola och utbildning

Etiska bedömningar i gränslandet mellan hälso- och sjukvård och forskning

19300

193 kr (exkl. moms)

Etiska bedömningar i gränslandet mellan hälso- och sjukvård och forskning

Etiska bedömningar i gränslandet mellan hälso- och sjukvård och forskning

Om publikationen

Analyserar frågor rörande s.k. klinisk innovation i gränslandet mellan hälso- och sjukvård och forskning. I rapporten diskuteras de etiska värdekonflikter som kan uppstå när innovativa metoder används i hälso- och sjukvården. Statens medicinsk-etiska råd tar också upp gränsdragningsproblem och redovisar ett antal villkor som bör vara uppfyllda för att en innovativ metod ska kunna tillämpas i hälso- och sjukvården.

Köp rapporten för att ta del av utgångspunkter och redovisning av olika ståndpunkter!

Statens medicinsk-etiska råd (SMER) ligger under Socialdepartementet.