Etikprövning - en översyn av reglerna om forskning och hälso- och sjukvård. SOU 2017:104
 • Hälsa och sjukvård
 • Skola och utbildning

Etikprövning - en översyn av reglerna om forskning och hälso- och sjukvård. SOU 2017:104

Betänkande från Utredningen om översyn av etikprövningen

55000

550 kr (exkl. moms)

Etikprövning - en översyn av reglerna om forskning och hälso- och sjukvård. SOU 2017:104

Etikprövning - en översyn av reglerna om forskning och hälso- och sjukvård. SOU 2017:104

 • Utgivare: Utbildningsdepartementet
 • Upplaga: 1
 • Omfång: 476
 • Utgiven: 2017
 • ISBN/Best.nr: 978-913824726-6
 • Ämnen: Hälsa och sjukvård, Skola och utbildning
 • Taggar:

Om publikationen

Syftet med utredningen är att förtydliga lagens tillämpningsområde och då föreslås att några ändringar i de grundläggande definitionerna av forskning och forskningshuvudman görs.

Utredningen föreslår bland annat:
 • att undantaget för arbete som utförs inom ramen för högskoleutbildning på grundnivå eller på avancerad nivå, det s.k. studentundantaget, tas bort
 • att det anges i etikprövningslagen vilket ansvar forskningshuvudmannen har och hur ansvaret fördelas i fall då flera forskningshuvudmän medverkar i ett och samma projekt
 • förslagen innebär även ett förtydligande och en utvidgning av Centrala etikprövningsnämndens tillsynsansvar.

  Särskild utredare: Gudmund Toijer

  Köp utredningen och ta del av kompletta analyser och förslag! Se även längre ned för länk till propositionen som följt på utredningen.
  För att hålla koll på utredningar från Utbildningsdepartementet - teckna stående order på SOU från Utbildningsdepartementet!