.
Etiken i juridiken

Etiken i juridiken

Madeleine Leijonhufvud
Produkt-id: 4335692152876
ID: 52A963404D9D5804852581A3002C941C

274 kr (exkl. moms)

Etiken i juridiken

Etiken i juridiken

Lagerstatus: Finns i lager

Om boken

Vårt rättssystem och dess aktörer underkastas alltmer av etisk granskning i dagens mediala samhälle. Bland spörsmålen som ofta lyfts fram är exempelvis:
  • · Vad kan en åklagare tillåta sig för att få den åtalade fälld?
  • · Hur långt kan advokaten gå i försvaret av sin klient?
  • · Bryter domaren sin yrkesetik om han eller hon kommenterar rättegången i media?
  • · Är den fällde fri från skuld när straffet har avtjänats?
    I Etiken i juridiken uppmärksammas etiska frågor som lagstiftare och tillämpare av lagarna ställs inför – frågor av allt större betydelse både i samhällsdebatten och i juristutbildningen. Den femte upplagan har genomgående uppdaterats, bl.a. med de reviderade reglerna om god advokatsed från Sveriges advokatsamfund.
  • Template: page-product.liquid - {"image"=>"https://image.nj.se/product/9789139207580.png", "type"=>"print", "product_id"=>"52A963404D9D5804852581A3002C941C", "primary"=>"true", "oldfidoid"=>"52A963404D9D5804852581A3002C941C", "verkid"=>"52A963404D9D5804852581A3002C93B85", "subject_areas"=>["Straffrätt"], "datechanged"=>"2024-03-07", "book_author"=>[{"contact_id"=>"0729", "id"=>"4A19E872E45B119BC1257521004A2BDD", "role"=>"Författare", "firstname"=>"Madeleine", "lastname"=>"Leijonhufvud"}], "prodtype"=>"Häftad bok", "pod"=>"false", "juno_doc_id"=>"n/a", "courselitterature"=>"true", "notification_no"=>"21", "stock"=>"274", "imprintcode"=>"WK", "edition"=>"5", "priceresellers"=>"188", "size"=>"134", "standingorder"=>"false", "status"=>"RELEASED", "published"=>"2015", "publicerat_datum"=>"2015-12-03", "publicerat_timestamp"=>1449100800, "genre"=>"Kurslitteratur", "is_course_lit"=>true}