.
Etiken i juridiken

Etiken i juridiken

Madeleine Leijonhufvud
27400

274 kr (exkl. moms)

Etiken i juridiken

Etiken i juridiken

Lagerstatus: Finns i lager

Om boken

Vårt rättssystem och dess aktörer underkastas alltmer av etisk granskning i dagens mediala samhälle. Bland spörsmålen som ofta lyfts fram är exempelvis:
  • · Vad kan en åklagare tillåta sig för att få den åtalade fälld?
  • · Hur långt kan advokaten gå i försvaret av sin klient?
  • · Bryter domaren sin yrkesetik om han eller hon kommenterar rättegången i media?
  • · Är den fällde fri från skuld när straffet har avtjänats?
    I Etiken i juridiken uppmärksammas etiska frågor som lagstiftare och tillämpare av lagarna ställs inför – frågor av allt större betydelse både i samhällsdebatten och i juristutbildningen. Den femte upplagan har genomgående uppdaterats, bl.a. med de reviderade reglerna om god advokatsed från Sveriges advokatsamfund.