Etiken i juridiken
Wolters Kluwer

Etiken i juridiken

24100

241 kr

Författare:
Madeleine Leijonhufvud
Vårt rättssystem och dess aktörer underkastas alltmer av etisk granskning i dagens mediala samhälle. Bland spörsmålen som ofta lyfts fram är exempelvis:
 • · Vad kan en åklagare tillåta sig för att få den åtalade fälld?
 • · Hur långt kan advokaten gå i försvaret av sin klient?
 • · Bryter domaren sin yrkesetik om han eller hon kommenterar rättegången i media?
 • · Är den fällde fri från skuld när straffet har avtjänats?I Etiken i juridiken uppmärksammas etiska frågor som lagstiftare och tillämpare av lagarna ställs inför – frågor av allt större betydelse både i samhällsdebatten och i juristutbildningen. Den femte upplagan har genomgående uppdaterats, bl.a. med de reviderade reglerna om god advokatsed från Sveriges advokatsamfund.
 • Produktdetaljer:
  • Utgivare: Wolters Kluwer
  • Format: Häftad bok
  • Omfång: 134
  • Utgiven: 2015
  • ISBN: 978-913920758-0