Etik, regler och värdering på kapitalmarknaden
Norstedts Juridik

Etik, regler och värdering på kapitalmarknaden

96600

966 kr (exkl. moms)

Den svenska kapitalmarknaden har under detta decennium upplevt åtminstone en börskrasch - år 2002 - och många insideraffärer har uppmärksammats. PPM-systemet har gradvis ökat intresset för placeringar och etikfrågor har vuxit fram. Integrationen inom EU fortsätter och hösten 2007 trädde den nya lagen om värdepappersmarknaden i kraft, som bl.a. innebär bättre skydd för sparare. Kunskapen om de finansiella instrumenten och om de regler som omger kapitalmarknaden förblir dock diffusa.Etik, regler och värdering på kapitalmarknaden riktar sig till yrkesverksamma inom den finansiella sektorn och till studerande. Den presenterar ett överskådligt och pedagogiskt helhetsgrepp. De centrala ämnesområdena knyts samman. Boken följer den av SwedSec formulerade strukturen. Swedsec är det organ som ansvarar för licensieringen av anställda på kapitalmarknaden. De ämnesområden som behandlas är Sparande och placeringarHandel och administration Finansiell ekonomiEtik och sundhetsreglerRegelverk på värdepappersmaknadenTill avsnitten finns också instuderingsfrågor med lärarlösningar.Pontus Kågerman är advokat och har lång erfarenhet av rättsliga frågor inom området på Kilpatrick Stocktons Kapitalmarknadsgrupp. Han har i flera år varit lärare på Stockholms Universitets juridiska fakultet, såväl inom ekonomiska som juridiska ämnen och har tidigare publicerat Värdepappersmarknadens regelsystem - lagreglering, självreglering och etik (Norstedts Juridik).Cecilia Lohmander är jur.kand. och verksam inom Kilpatrick Stocktons Kapitalmarknadsgrupp.Adri De Ridder är docent i finansiell ekonomi vid Högskolan på Gotland. Förutom forskning om svenska företags utbetalningspolitik (återköp av aktier) har han på Norstedts Juridik bl.a. publicerat Praktisk finansiell ekonomi - en liten bok om stora beslut samt Finansiell ekonomi - om företaget på finansmarknaden.
Ny upplaga planerad till höst 2014.